Pressemeldinger

Norske fiskere opplever at de blir diskriminert av islandske myndigheter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norske ringnotbåter må fiske lodde ved Island med not, mens Island selv og andre nasjoner de deler loddekvoten med, fisker lodde med trål. I tillegg opplever norske fiskere at de blir begrenset på områdene de får fiske i og antall båter som kan fiske samtidig. Dette ønsker Norge en endring på. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har tatt kontakt med sin islandske kollega for å diskutere saken.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

-  Norske loddefiskere føler seg diskriminert i islandsk sone. Dette er noe Norge har tatt opp med Island flere ganger, og det var det viktig for meg å ta opp. Jeg har har hatt en åpen og hyggelig samtale med min islandske kollega. Jeg var tydelig på at at islandske fartøy ikke diskrimineres når de fisker i norsk sone, og for Norges del vil tilgang for flere fartøy i sonen og utvidet fangstperiode bidra i en vanskelig situasjon, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Loddefisket ved Island er inngått som en trepartsavtale mellom Island, Norge og Grønland.  Islands fiskeriminister Svandís Svavarsdóttir viste til at den gjeldende islandske reguleringen av norsk loddefiske ikke har virket så lenge, og at Island ikke ønsker å endre på reguleringene allerede nå.

- Jeg fikk ingen signaler om at norske fiskere vil få bedre vilkår i år, men det foregår forhandlinger i flere fora. Jeg vil også ta initiativ til en bilateral samtale med Island på NAFMC møtet i mai. Jeg er opptatt av å få på plass en bedre dialog her. Som nære naboer bør vi klare å finne gode løsninger, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.