Nyheter

Norske landbruks- og matforskningsmiljø hevder seg internasjonalt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Gjennom europeiske samarbeidsnettverk (ERA-NET) kan forskningsmiljø og bedrifter delta i konkurransen om internasjonale forskningsmidler.

Nylig ble det innvilget flere forskningsprosjekt med norsk deltagelse. Ett av prosjektene er koordinert av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

- Norge har mye å bidra med i internasjonalt forskningssamarbeid. At NIBIO og andre forskningsmiljø vinner fram i internasjonal konkurranse, viser at norsk landbruks- og matforskning er både relevant og av høy kvalitet, og at den er anerkjent ute i Europa, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Midlene er innvilget via to ERA-NET utlysninger:  

  • Circularity in mixed crops and livestock farming systems with emphasis on climate change mitigation and adaptation
  • ForestValue – innovating forest-based bioeconomy.

Til sammen skal om lag 25 millioner euro fordeles på 17 prosjekter med deltagere fra over 25 land.

Sirkulært jordbruk

Norske forskningsaktører deltar i åtte av prosjektene. Ett av de er koordinert av NIBIO, som sammen med forskningsaktører fra syv andre land i prosjektet CircAgric-GHG skal forske på strategier for sirkulært jordbruk for å redusere klimagassutslipp innenfor og mellom produksjonssystem.

Prosjektet skal bidra til en gradvis omlegging til mer sirkulær utnyttelse av jordas ressurser. Heller enn å utarme eller bruke opp ressursene, skal det satses på fornybarhet, gjenbruk av næringsstoffer og bærekraft. Målet er større matvaresikkerhet.

ERA-NET (European Research Area Net) er samarbeid mellom ulike forskningsfinansiører i Europa. I Norge er det Forskningsrådet som legger til rette for finansering og deltagelse i slike samarbeidsnettverk.