Oppfordrer EU til å bruke mer tid og dialog i arbeidslivet

Statssekretær Christl Kvam og lederne i LO og NHO delte erfaringer med EU om det nordiske trepartssamarbeidet i kampen mot sosial dumping og et mer inkluderende arbeidsliv.

'
Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Christl Kvam, talte om det nordiske trepartssamarbeidet i Brussel 24.oktober, sammen med LO-leder Hans Christian-Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Foto: Margrete Løbben Hanssen/EU-delegasjonen

– Arbeids- og sosialministeren møter partene i arbeidslivet flere ganger i året for å diskutere felles utfordringer. Vi er ikke enige om alt, men det truer ikke dialogen vår. Det er en veldig bevisst politikk uansett hvilket parti som er i regjering, uttalte statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet (H).

Med om lag 70 publikummere i Brussel 24.oktober, fikk hun innlede seminaret «The Norwegian Social Model – Tripartism in a changing world». Sammen med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund, var statssekretæren invitert for å snakke om hvordan partene i arbeidslivet jobber tett med staten om å løse felles samfunnsutfordringer, også kalt trepartssamarbeidet eller den norske/nordiske modellen.

Flere utfordringer

Seminaret ble holdt hos EFTA-sekretariatet i Brussel, i regi av NHOs og LOs Brussel-kontorer. Representanter fra EFTA, de norske regionkontorene, svenske fagforeninger og Europakommisjonen var tilstede.  Utgangspunktet for seminaret var hvordan man kan bevare den norske eller nordiske modellen når det skjer store endringer i samfunnet. NHO-sjef Skogen Lund nevnte flere utfordringer man står ovenfor i dag hvor det er viktig å stå sammen, selv med ulike synspunkt blant partene.

– Vi har en aldrende befolkning, utenforskap i arbeidslivet, en migrasjonskrise, klimakrise, fallende oljepriser og teknologiske skifter. Derfor er trepartssamarbeidet så viktig – vi har identifisert mange utfordringer vi må løse sammen, sa Skogen Lund.

Både statssekretær Kvam, NHO-sjefen og LO-lederen var alle opptatt av å understreke at trepartssamarbeidet må baseres på gjensidig tillit og bygges over tid.

– Det har vært mange prøvelser opp gjennom årene og vi har ikke vært foruten streik, kriser og konflikt. Dette har gjort at vi har stått sterkere sammen om å få gjennomslag for reformer, felles politikk og et mer inkluderende arbeidsliv, uttalte Gabrielsen.

EUs kamp mot sosial dumping

Europakommisjonen har det siste året varslet at de vil ta opp kampen mot sosial dumping i Europa. Ifølge president Juncker blir dette en av kommisjonens viktigste oppgaver i året som kommer, og i april la kommisjonen frem en rekke forslag til en mer rettferdig europeisk arbeidslivspolitikk gjennom «The European Pillar of Social Rights». Forslag som rett til rettferdige lønninger og medbestemmelse på arbeidsplassen står sentralt her.

23.oktober ble arbeidsministrene i EU enige om å reformere Utsendingsdirektivet fra 1996 om å styrke kravene til likebehandling i direktiver på en rekke punkter. Endringene fastslår at europeiske arbeidstakere som sendes ut av sin arbeidsgiver til et annet EU-land på tjenesteyting nå skal ha krav på like rettigheter i arbeidslivet som arbeiderne i vertslandet.

LO-leder Gabrielsen sa at det er ekstra viktig at EU jobber for god arbeidslivspolitikk i etterkant av en krevende finanskrise.

– Finanskrisen hadde en stor negativ innflytelse på svekkede pensjons- og arbeidsrettigheter. Inntrykket nå er at EU jobber med å forbedre dette, bl.a. gjennom arbeidet med The European Pillar of Social Rights. Poenget med likebehandling er lik lønn for likt arbeid. I trepartssamarbeidet handler alt om å bygge konsensus og finne gode løsninger på dette, sa Gabrielsen.

'
Stefan Olsson fra Europakommisjonen fortalte at EU henter mye inspirasjon fra trepartssamarbeidet når det gjelder sosial dialog mellom partene i arbeidslivet. Foto: Margrete Løbben Hanssen/EU-delegasjonen

Vil lytte til EU

Stefan Olsson fra DG Employment i Europakommisjonen holdt også innlegg på seminaret, og bekreftet at den nordiske arbeidslivsmodellen legges merke til fra EU-hold i Brussel.

– I Kommisjonen henter vi mange ideer fra flere europeiske land, også fra Norden. Vi har særlig sett mot nord når det gjelder den sosiale dialogen i arbeidslivet, fortalte Olsson.

Samtidig mener han at de nordiske landene ikke burde være redde for ideer utenfra. 

– Det eksisterer noen oppfatninger i Norden om at denne modellen er perfekt, og at EU vil utfordre den. Dere burde ikke være redde for å gjøre dette til en europeisk dialog, anbefalte Olsson.

Statssekretær Kvam fortalte at regjeringen vil være lyttende til nye ideer på trepartssamarbeidet.

– Det er viktig at vi kan se på nye ideer når modellen utfordres, samtidig som vi må fastholde den tilliten og dialogen vi mener det er så viktig å ha, fortalte Kvam.

 

Til toppen