Historisk arkiv

State of the European Union: Dette er EUs viktigste oppgaver

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Cybersikkerhet, klimamålene og kamp mot sosial dumping er blant de viktigste sakene Europakommisjonen vil jobbe for det neste året.

Jean Claude Juncker
Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, talte i Europaparlamentet i Strasbourg 13.september om EUs viktigste oppgaver det kommende året. Foto: European Union 2017

13. september holdt Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker sin årlige State of the European Union-tale for Europaparlamentet i Strasbourg. I talen tok han for seg de viktigste oppgavene for EUs utøvende organ de resterende 16 månedene av hans tid som president .

Juncker vektla fem hovedoppgaver for EU:

  • Kommisjonen vil fremme en europeisk strategi mot cyberangrep, inkludert et nytt europeisk byrå for cybersikkerhet. Om lag 80 prosent av europeiske selskaper erfarte cyberangrep  i fjor, og ifølge Juncker er cyberangrep en stor utfordring for økonomisk og demokratisk stabilitet i Europa.
  • Europa skal lede an i å kutte klimagassutslipp i tråd med Paris-avtalen, noe som er blitt desto viktigere etter  at USA har trukket seg fra klimaavtalen. Kommisjonen vil med det første legge frem forslag  for å kutte utslipp i transportsektoren.
  • Lansere en ny plan for en mer konkurransedyktig europeisk industri som skal være ledende på innovasjon, digitalisering og dekarbonisering.
  • Få på plass handelsavtaler med flere partnere i verden, deriblant Australia, New Zealand, Japan, Mexico og andre land i Sør-Amerika. Kommisjonen har nylig inngått en avtale med Canada som trer midlertidig i kraft neste uke.
  • Jobbe videre med å beskytte EUs yttergrenser som følge av migrasjonen til Europa ved å styrke Frontex-samarbeidet. Juncker viste til at over 1700 tjenestemenn i den nye europeiske grense- og kystvakten  nå jobber ved yttergrensene i Hellas, Italia, Bulgaria og Spania.

Juncker viste til at EU har greid å begrense de irregulære migrasjonsankomstene, særlig i det østlige Middelhavet takket være samarbeidet med Tyrkia. Langt færre migranter omkommer også til havs. Samtidig ga Europa asyl til over 720 000 flyktninger i fjor. Juncker understreket behovet for å bedre forholdene for migranter i Libya og vise solidaritet med afrikanske land. Kommisjonen vil samtidig komme med nye forslag til retur av migranter.

– Mennesker som ikke har rett til opphold i Europa må returneres til opprinnelseslandet. Når bare 36 % av irregulære migranter blir returnert, er det tydelig at vi trenger å trappe opp arbeidet. Den eneste måten Europa er i stand til å vise solidaritet er ved å hjelpe de flyktningene som virkelig trenger beskyttelse, sa Juncker.

Jean-Claude Juncker
Europakommisjonens president, Jean-Claude Juncker, holdt talen i Europaparlamentet i Strasbourg 13.september. Foto: European Union 2017

Sikkerhet

Som følge av terrortrusselen i Europa foreslår president Juncker en felles europeisk etteretningsenhet som skal sørge for at informasjon knyttet til fremmedkrigere og mulige terrorister automatisk blir delt mellom etterretningstjenestene og politiet. I tillegg trakk han frem arbeidet med et tettere europeisk forsvarssamarbeid, inkludert et nytt europeisk forsvarsfond og felles permanente strukturer.

Viser til resultater

Presidenten brukte også deler av talen til å snakke om de resultatene som er oppnådd i hans tid som president for Europakommisjonen gjennom tre år, og til den positive økonomiske veksten i unionen. Arbeidsledigheten i EU er den laveste på ni år, og aldri tidligere har så mange personer vært sysselsatt.

– Nesten åtte millioner jobber har blitt skapt i løpet av dette mandatet. Med 235 millioner mennesker i jobb er arbeidsraten i EU høyere enn noensinne, sa Juncker.

Les mer om Europakommisjonens investerinsplan her.

Talte om europeiske verdier

Diskusjonen om veien videre for det europeiske samarbeidet etter Storbritannias exit, er allerede godt i gang i EU. I sin tale la president Juncker spesielt vekt på viktigheten av å stå opp for felles demokratiske verdier som frihet, likhet og respekt for loven. Her nevnte han også kampen mot sosial dumping.

– I unionen kan det ikke være annengradsarbeidere. Arbeidere skal tjene den samme lønnen for likt arbeid på samme sted, sa Juncker og viste til at for å få et mer rettferdig arbeidsliv i Europa, må samtlige medlemsstater slutte seg til «European Pillar of Social Rights», som kommisjonen la frem i april.

Vil ha egen finansminister for EU

Til sist gjorde Juncker rede for sine tanker om en mer enhetlig og sterkere europeisk union. Juncker ønsker at Bulgaria, Romania og Kroatia så snart som mulig skal komme med i Schengen-samarbeidet. Han tok også til orde for at alle EU-land må med i euro-samarbeidet, og foreslår et eget instrument for å gi land teknisk og finansiell assistanse for dette målet.  Juncker foreslår også at det bør etableres en egen EU-minister for finans og økonomi, som skal styre eurosamarbeidet og sørge for reformer i eurosonen. Juncker understreket at en eventuell ny finansminister må stå til ansvar overfor Europaparlamentet.

Videre foreslo Juncker at det bør være én president for både Europakommisjonen og Det europeiske råd, de posisjonene som han selv og rådspresident Donald Tusk innehar i dag, med den begrunnelsen at EU må bli lettere å forstå for sine innbyggere.

– Europa vil være lettere å forstå hvis én kaptein styrer skuta, avsluttet han.