Utsetter ikrafttredelse av endring i animaliehygieneforskriften

Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å utsette ikrafttredelsen av en endring i animaliehygieneforskriften §14 som innebar at dagens ordning med vilktkontrollsteder skal opphøre.

I utgangspunktet skulle regelverksendringen tre i kraft fra og med 1. januar 2022, men den er besluttet utsatt med seks måneder og vil først tre i kraft fra og med 1. juli 2022.

Landbruks- og matdepartementet mottok i desember 2021 flere henvendelser fra kommuner og næringsaktører med anmodning om dispensasjon eller utsatt ikrafttredelse av forskriftsendringen. Dette vil gi kommunene og virksomhetene bedre tid til å finne alternative løsninger når ordningen med viltkontrollsteder opphører.

Det er ikke noe nytt EU-regelverk som ligger til grunn for endringen, siden viltkontrollsteder ble etablert som en nasjonal overgangsordning i 2010 ut fra handlingsrommet i EUs hygieneregelverket som ble gjennomført i Norge i mai 2010. Dette ble gjort hovedsakelig i påvente av at man fikk etablert et norsk system med utdanning av kompetente jegere.

Landbruks- og matminister Sandra Borch peker på at forslaget til endring har vært kommunisert til næringa og aktuelle organisasjoner i et par år og det ble gjennomført en høringsrunde i 2019, men at det likevel er behov for en lengre overgangstid slik at kommuner og virksomheter kan innrette seg og finne egnede lokale løsninger for kontroll og håndtering av trafikkskadet vilt.  

- Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet har vi derfor besluttet å utsette ikrafttredelsen frem til sommeren, sier Borch.