Ny direktør for Statens reindriftsforvaltning konstituert

Landbruks- og matdepartementet har i dag konstituert Ivar Ekanger som direktør for Statens reindriftsforvaltning med virkning fra 1. februar 2014.

Konstituert direktør for Statens reindriftsforvaltning Ivar Ekanger
Konstituert direktør for Statens reindriftsforvaltning Ivar Ekanger (Foto: LMD)

Landbruks- og matdepartementet har i dag konstituert Ivar Ekanger som direktør for Statens reindriftsforvaltning med virkning fra 1. februar 2014. 

Ekanger har sin utdannelse fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han innehar i dag stillingen som avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet avdeling for skog- og ressurspolitikk. Ekanger har vært ansatt i departementet siden 1981, han har vært leder i departementet siden 1992 og har hatt utrednings- og lederoppgaver knyttet til skogbruk, miljø og klima. Han har også deltatt i flere organisasjonsutviklingsprosjekter i og utenfor departementet.

Til toppen