Ny dyrevelferdsmelding

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har startet arbeidet med en stortingsmelding om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen vil vi se nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd.

I arbeidet med stortingsmeldinga vil Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ha ansvar for sine respektive forvaltningsområder.

Landbruks- og matdepartementet arrangerte et innledende innspillsmøte for landdyrarter 27. juni 2022. Et utvalg av relevante aktører ble invitert til å holde innlegg på 3 - 5 minutter og presentere synspunkter på innretningen av meldingen. 

Se presentasjonene:

Landbruks- og matdepartementet ba om innspill om alle landyrarter og dyreholdkategorier som dyrevelferdsloven gjelder for innenfor departementets ansvarsområde. Fristen for innspill var 1. september 2022.

Se innspillene: