Inviterer til å bidra med innspill til ny dyrevelferdsmelding

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om dyrevelferd. I arbeidet med meldingen vil vi se nærmere på utviklingen i norsk dyrehold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd. For at meldingen skal være mest mulig relevant, vil innspill fra et bredt spekter av interessenter være en viktig kilde til kunnskap i det videre arbeidet med meldingen. I første omgang inviteres det til et innledende innspillsmøte om dyrevelferd i landdyrsektoren. Vi ønsker innspill om alle landyrarter og dyreholdkategorier som dyrevelferdsloven gjelder for innenfor LMDs ansvarsområde.

Landbruks- og matdepartementet arrangerer et innledende innspillsmøte for landdyrarter mandag 27. juni 2022 kl. 12:00-14:00. Her er et utvalg av relevante aktører tilskrevet direkte der de er  invitert til å holde innlegg på 3 - 5 minutter og presentere synspunkter på innretningen av meldingen.

Det vil i tillegg være mulig for alle å sende inn innspill skriftlig i etterkant av møtet. De skriftlige innspillene bør ikke overstige 10-15 sider. Fristen for skriftlige innspill er 1. september 2022. Innspillene sendes til postmottak@lmd.dep.no.

Møte vil finne sted i Hovedbølet i Akersgata 64 i Oslo sentrum (første etasje i Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sine lokaler). Det vil ikke være mulig å delta digitalt.

Påmeldingsfrist til møtet er 17. juni til postmottak@lmd.dep.no. Basert på påmeldingen kan det bli nødvendig å sette begrensninger med hensyn til antall deltakere.