Ny handlingsplan mot spilleproblemer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringa vil øke kunnskapen og innsatsen for å forebygge spilleproblemer. I en ny handlingsplan settes det av 17 millioner årlig til arbeidet.

Handlingsplan mot spilleproblemer 2022-2025

- Vi vet at mange ødelegger sin egen økonomi og får store problemer som følge av et vanskelig forhold til pengespill. Det er et alvorlig problem både for de det gjelder, men også for familiene rundt. Vi trenger mer kunnskap om hvorfor uheldig spilleatferd utvikles, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Spill på digitale plattformer er i sterk vekst og tall fra den siste befolkningsundersøkelsen viser at antallet problemspillere har økt. Den nye handlingsplanen legger opp til mer forskning både på data- og pengespillfeltet. Noe av det regjeringa ønsker mer kunnskap om er:

  • Effekten av digitalisering og økt tilgjengelighet til problemspill
  • Risikofaktorer for å utvikle spilleproblemer og hvilken skade/negative konsekvenser spillere, pårørende og andre opplever som følge av overdrevent spill
  • Hvilke faktorer som påvirker utviklingen av spilleproblemer (også i gråsonen mellom penge- og dataspill) og effekt av hjelpetiltak rettet mot dataspillavhengighet
  • Behandling av data- og pengespillproblemer

- Kunnskapen vi opparbeider gjennom handlingsplanen vil bli viktig i regjeringas videre arbeid med å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser at spilling, sier kultur- og likestillingsministeren.   

Handlingsplanen setter kurs for arbeidet frem til og med 2025 og har tre hovedmål:

  • Færrest mulig skal ha problem med spill
  • Kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles
  • Problemspillere skal identifiseres tidlig og gis god behandling

Forslaget til ny handlingsplan er utarbeidet av Lotteritilsynet i samarbeid med Helsedirektoratet og Medietilsynet. Lotteritilsynet driver forebyggende informasjonsarbeid knyttet til pengespill, mens Medietilsynet driver informasjonsarbeid om dataspillproblemer rettet mot barn og unge.