Forsiden

Ny leder av HelseOmsorg21-rådet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Per Morten Sandset fra Universitetet i Oslo er oppnevnt som ny leder av HelseOmsorg21-rådet.

- Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på oppgaven. Jeg vil videreføre det gode arbeidet HelseOmsorg21-rådet har gjort under ledelse av min forgjenger Sveinung Hole. Det er et sterkt, bredt sammensatt og kompetent råd, sier Per Morten Sandset. Sandset er viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo, og starter i vervet som leder 1. desember 2021.

Formålet med HelseOmsorg-21 rådet er å bidra til økt forskning av høy kvalitet og som er nyttig, innovativ og næringsutviklende innenfor helse og omsorg.  Rådet skal bidra til dialog og en samordnet oppfølging av HelseOmsorg21-strategien og andre relevante strategiske dokumenter og meldinger. Målet er å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling.

- HelseOmsorg21-rådet gjør en stor og viktig innsats ved å legge til rette for dialog og møteplasser på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Jeg er glad for at ny leder og noen nye medlemmer er på plass for å gjøre en viktig jobb, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Rådet ble etablert i 2015, og reoppnevnt i  2020. Rådet består av sentrale personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner.

HelseOmsorg21-rådet i perioden 2020 – 2024

Rådet består av sentrale personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner:

 • Per Morten Sandset (leder), Universitetet i Oslo, Oslo
 • Knut Inge Klepp, Folkehelseinstituttet, Oslo (ny)
 • Siri Forsmo , NTNU, Trondheim (ny)
 • Gro Jamtvedt, OsloMet, Oslo
 • Baard Christian Schem, Helse Vest, Vest
 • Erlend Smeland, Oslo universitets-sykehus, Oslo
 • Wenche Dehli, Trondheim kommune, Trondheim
 • Kristin Weidemann Wieland, KS, Oslo
 • Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, NFA, Tynset
 • Øivind Enger, Sarsia Seed Mangement, Bergen (ny)
 • Karita Bekkemellem, Legemiddelindustrien LMI, Oslo
 • Tarje Bjørgum, NHO, Abelia, Oslo
 • Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helse-forskning, Tromsø
 • Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
 • Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen, Bærum (ny)
 • Esperanza Diaz, Folkehelseinstituttet og UiB, Bergen