Ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst på laksetillatelser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet en ny mekanisme for fastsettelse av vederlag for unntaksvekst på laksetillatelser som tidligere i år ble kjøpt til fastpris.

Den nye mekanismen innebærer at den endelige størrelsen på vederlaget fastsettes etter auksjonen. Vederlaget for unntaksvekst vil være det samme for alle produksjonsområder, og det største av disse to alternativene:

  1. 100.000 kroner per tonn
  2. Den laveste klokkeprisen i auksjonen som klarerer et produksjonsområde, oppad begrenset til 200.000 kroner per tonn.

Dette innebærer at aktører som har kjøpt unntaksvekst gis en opsjon på å beholde veksten. Denne opsjonen kan utløses etter auksjonen, når størrelsen på vederlaget er kjent. Hvis en aktør ikke ønsker å beholde unntaksveksten etter auksjonen kan aktøren heve kjøpet mot tilbakebetaling av opprinnelig vederlag, 200.000 kroner per tonn, innen 17. oktober kl. 15.00. Aktører som ønsker å beholde unntaksvekst etter at vederlaget er kjent vil få refundert det eventuelle mellomlegget.

- Gjennom denne endringen i prisfastsettelsen av vederlaget for unntaksvekst på laksetillatelser ivaretar regjeringen premisset om at miljømessig god drift skal gi vekst til en god pris. Samtidig knytter vi vederlaget til auksjonen for at prisen bedre skal speile verdien av kapasitet. Jeg mener dette er en fornuftig avveining mellom at aktører som driver miljømessig godt skal få noe igjen for dette, og at kapasitet skal selges til markedspris, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Aktører som har meldt at de ønsker å heve kjøpt unntaksvekst, kan omgjøre dette ved å sende melding til Fiskeridirektoratet per e-post til postmottak@fiskeridir.no. Meldingen må sendes innen mandag 10. oktober kl. 08.00, og merkes med referansenummer 20/7903.

Frist for å si ifra seg kapasitet kjøpt som vekst på eksisterende tillatelser til fastpris 200.000 kroner per tonn er som før, 6. oktober kl. 23.59. Slik vekst blir ikke omfattet av denne endringen.