Ny rapport om offentlige anskaffelser

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvordan kan staten og kommunene bidra til innovasjon og grønne løsninger når de kjøper varer og tjenester?

Det er tema i en ny rapport som konsulentselskapet Menon har laget for Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

- Det offentlige har stor makt som innkjøper. Rapporten gir viktige innspill til arbeidet regjeringen nå gjør for å legge til rette for mer innovasjon og flere grønne løsninger i offentlige anskaffelser, sier næringsminister Monica Mæland.

-De globale klima- og miljøutfordringene krever et grønt skifte i Norge. Mange av fremtidens løsninger vil komme som resultat av samspillet mellom offentlig og privat sektor. I en slik sammenheng kan offentlig sektor spille en sentral rolle ved å etterspørre klima- og lavutslippsløsninger, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Stortinget behandler nå et forslag til ny lov om offentlige anskaffelser. Nærings- og fiskeridepartementet vil også vedta tre helt nye forskrifter for anskaffelser. Den nye loven og forskriftene skal etter planen tre i kraft 1. juli 2016.

Les rapporten her.