Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny rapport om offentlige anskaffelser

Hvordan kan staten og kommunene bidra til innovasjon og grønne løsninger når de kjøper varer og tjenester?

Det er tema i en ny rapport som konsulentselskapet Menon har laget for Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

- Det offentlige har stor makt som innkjøper. Rapporten gir viktige innspill til arbeidet regjeringen nå gjør for å legge til rette for mer innovasjon og flere grønne løsninger i offentlige anskaffelser, sier næringsminister Monica Mæland.

-De globale klima- og miljøutfordringene krever et grønt skifte i Norge. Mange av fremtidens løsninger vil komme som resultat av samspillet mellom offentlig og privat sektor. I en slik sammenheng kan offentlig sektor spille en sentral rolle ved å etterspørre klima- og lavutslippsløsninger, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Stortinget behandler nå et forslag til ny lov om offentlige anskaffelser. Nærings- og fiskeridepartementet vil også vedta tre helt nye forskrifter for anskaffelser. Den nye loven og forskriftene skal etter planen tre i kraft 1. juli 2016.

Les rapporten her.

 

Til toppen