Nyheter

Ny rapport tar for seg vaksineproduksjon i sammenlignbare land

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hvordan er utsiktene for vaksineproduksjon i land som Norge? Det har Oslo Economics i samarbeid med advokatfirmaet CMS Kluge undersøkt i en studie på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Hurdalsplattformen er tydelig på at denne regjeringen vil ta et større ansvar nasjonalt og globalt for å sikre tilgang til viktige medisiner og vaksiner. Koronapandemien har ført til spørsmål om vaksineberedskapen kan bedres gjennom å legge til rette for lønnsom vaksineproduksjon i Norge. Det jobber jeg og Helse- og omsorgsministeren med å kartlegge. Rapporten er ingen fasit, men den gir oss nyttig kunnskap om hvordan sammenlignbare land i Europa har jobbet med å utforske mulighetene for egen vaksineproduksjon, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Hjemlig vaksineproduksjon er krevende for mange land

Finland, Østerrike, Portugal, Latvia og Slovakia ble valgt ut som sammenlignbare land til Norge i studien. Utvalget er basert på kriterier som antall innbyggere, økonomiske forutsetninger, markedsstørrelse og størrelsen på landenes farmasøytiske industri. Kartleggingen viser at selv om myndighetene i utvalgte europeiske land har vurdert virkemidler for å etablere eller oppskalere vaksineproduksjon, er få konkrete tiltak iverksatt. Årsaken til dette er:

  • At vaksineproduksjon er svært kompleks og ressurskrevende.
  • Det er tvilsomt om egenproduksjon vil gi bedre og raskere tilgang til vaksiner.
  • Erfaringer fra den pågående pandemien tyder på at land med vaksineproduksjon ikke har hatt bedre tilgang til vaksiner.
  • Regelverk for statsstøtte og offentlige anskaffelser begrenser virkemiddelbruken.

Rapporten gir ikke vurderinger eller anbefalinger om eventuell virkemiddelbruk i Norge.

Bakgrunn

Rapporten ble igangsatt for å vurdere mulighetsrommet for offentlig privat-samarbeid om produksjon eller delproduksjon av vaksiner i Norge våren 2021. To studier er satt i gang: én markedsanalyse for vaksineproduksjon, i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. Samt én gjennomgang av statlige initiativer rettet mot vaksineproduksjon i sammenliknbare EU-/EØS-land, i regi av Nærings- og fiskeridepartementet.

Eventuelle spørsmål rundt metode og funn i rapporten bes rettes til Oslo Economics ved Erik Magnus Sæther (ems@osloeconomics.no, tlf. 94058192) og Christoffer Bugge cbu@osloeconomics.no , tlf: 98636221)