Næringsministeren:

Bedriftene kan vente seg penger fra kompensasjonsordningen i januar

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Det er mange som lurer på når de kan forvente å få penger fra den brede kompensasjonsordningen. De som har papirene i orden og søker når det åpner, kan vente seg penger allerede i slutten av januar. I praksis betyr det at staten dekker inntil 80 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene for bedriftene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien.

- Regjeringen legger frem de økonomiske støtteordningene i en proposisjon for Stortinget 14. januar. Dermed kan kompensasjonsordningen for næringslivet og kompensasjonsordningen for tapt varelager åpne i slutten av denne måneden, sier næringsministeren.

I ordningen som ligger hos Brønnøysundregistrene blir søknader behandlet automatisk, og dersom man er berettiget til tilskudd, så vil pengene være på konto svært raskt.

- Jeg vil oppfordre alle som vil søke på kompensasjonsordningen om å forberede sine søknader og sende dem inn med en gang det åpner. Bedrifter som har papirene i orden, vil da raskt få innvilget tilskudd, sier næringsministeren.

Vilkår for tilskudd under den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet

  • Den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet har gitt tilskudd til delvis dekning av faste, uunngåelige kostnader til foretak som har hatt omsetningsfall på 30 prosent eller mer, sammenliknet med 2019.
  • Tilskuddet til et foretak avhenger av hvor stort omsetningsfallet har vært.
  • Det er et tak for hvor mye et foretak/konsern samlet kan få i støtte fra ordningen. Fra november 2021 er taket hevet fra 100 til 120 mill. kroner. Det er også satt et maksimalt beløp som kan gis per tilskuddsperiode.
  • Fra november 2021 vil tilskudd helt eller delvis måtte betales tilbake dersom man året under ett gikk med overskudd. Det vil også fra samme tidspunkt settes begrensninger på å dele ut utbytte dersom man har mottatt tilskudd.
  • Alle søknader må bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før de sendes inn.
  • Siden omsetningsfallet først må beregnes, søkes det etterskuddsvis i denne ordningen.
  • Ordningen er endret flere ganger.
  • Ordningen er rettighetsbasert og hjemlet i lov og forskrift. Ordningen ble forvaltet av Skatteetaten i perioden mars-august 2021, og Brønnøysundregistrene (Brreg) i perioden fra september 2020.
  • Stortinget vedtok ifm. behandlingen av RNB 2021 å forlenge ordningen ut oktober 2021. Forlengelse av ordningen må besluttes av Stortinget. Forlengelsen og vilkårene må være i tråd med regelverket for statsstøtte og godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA)