Nye grep mot terror

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering lanserte revidert nasjonal kontraterrorstrategi 7. november. Tiltak som retter seg mot voldelig ekstremisme og psykiatri er blant de viktigste prioriteringene. Strategien danner grunnlaget for en samlet innsats på tvers av alle relevante sektorer, for å forebygge radikalisering og hindre terror – slik at vi kan leve frie liv i et trygt samfunn.

Regjeringen lanserte revidert nasjonal kontraterrorstrategi 7. november 2022. Innsatsen på kontraterrorfeltet er en sentral del av arbeidet med å sikre tryggheten til innbyggerne i Norge. Myndighetene skal forebygge, beskytte mot og avverge terrorhandlinger, men også være beredt til å håndtere terrorangrep. Den (første) nasjonale kontraterrorstrategien ble lagt frem i 2021 etter en bred prosess der det ble utarbeidet ulike prioriteringer og tiltak for å imøtekomme identifiserte behov og mangler. Gjennom denne revisjonen av strategien sikrer regjeringen kontinuitet i arbeidet.

Utfordringsbildet og gapene strategien bygger på er fremdeles gjeldene.

– Jeg mener det er nødvendig å sikre en videreføring av arbeidet med å lukke gapene og styrke innsatsen på feltet. Vi viderefører derfor den strategiske retningen og prioriteringene, samtidig som vi inkluderer relevante punkter fra Hurdalsplattformen og ikke minst erfaringene fra siste tids hendelser, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Tiltak for bedre informasjonsutveksling mellom politiet, PST og helsetjenestene står sentralt i den reviderte strategien. Oppfølgingen er allerede i gang. Vi ser bl.a. på behov for regelverksendringer, og økt kunnskap om gjeldende muligheter til å dele informasjon mellom politi, PST og helsetjeneste.

Vår felles innsats mot terror må stadig videreutvikles, og med et oppdatert strategisk rammeverk sikrer regjeringen at vi løser de viktigste utfordringene først.