Forsiden

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er på høring

OECD arbeider med å oppdatere retningslinjene for ansvarlig næringsliv. Nå er det mulig å gi innspill.

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er anbefalinger fra myndigheter om ansvarlig forretningsdrift og aktomshetsvurderinger. Anbefalingene gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, anti-korrupsjon, forbrukerinteresser samt åpenhet, vitenskap, teknologi, konkurranseforhold og skatt. Prosedyrer for implementering av retningslinjene, herunder arbeidet til de nasjonale kontaktpunktene, skal også oppdateres.

Formålet med oppdateringen er å gjøre retningslinjene mer brukervennlige og sikre at de er i tråd med utvikling på området ansvarlig næringsliv.

Høringen pågår til 10. februar 2023 og er åpen for alle.

Se utkastet til oppdaterte retningslinjer og gi innspill her.