Offisielt frå statsrådet 11. juni 2013

I statsrådet vart det i dag lagt fram ein stortingsproposisjon om statens eigarskap i Cermaq ASA.

Statsråd vart halde på Oslo slott 11. juni 2013 kl. 09.00. Følgjande vedtak vert gjort kjent:

 

1. Proposisjonar og meldingar

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 178 S (2012-2013)
Statens eierskap i Cermaq ASA

Til toppen