Prop. 178 S (2012–2013)

Statens eierskap i Cermaq ASA

Statens eierskap i Cermaq ASA

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget