Prop. 178 S (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Statens eierskap i Cermaq ASA

Statens eierskap i Cermaq ASA

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget