Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2014

Fra statsråd 20. september, 27. september og 4. oktober 2013 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2014.

Fra statsråd 20. september 2013 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2013-2014) – for budsjettåret 2014
(departementenes fagproposisjoner):      

Landbruks- og matdepartementet
            Utgiftskap.:    1100-1161
            Inntektskap.: 4100-4162, 5576, 5651 og 5652
            (Pressemeldinger)

Miljøverndepartementet
            Utgiftskap.:    1400-1474 og 2465
            Inntektskap.: 4400-4471 og 5578
            (Pressemeldinger)

Fra statsråd 27. september 2013 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2013-2014) – for budsjettåret 2014
(departementenes fagproposisjoner):      

Arbeidsdepartementet
            Utgiftskap.:    600-667, 2470, 2541-2542, 2620-2690
            Inntektskap.: 3600-3642, 5470, 5571, 5607, 5701-5705
            (Pressemeldinger)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
            Utgiftskap.:    800-868, 2530
            Inntektskap.: 3821, 3822, 3842, 3855, 3856, 3858, 3859
            (Pressemeldinger)

Fiskeri- og kystdepartementet
            Utgiftskap.:    1000-1070, 2415 og 2540
            Inntektskap.: 4000-4070, 5575 og 5610
            (Pressemeldingerg)     

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
            Utgiftskap.:    1-2, 1500-1592 og 2445
            Inntektskap.: 4510-4592 og 5445-5446
            (Pressemeldinger)       

Forsvarsdepartementet
            Utgiftskap.:    1700-1795
            Inntektskap.: 4700-4799
            (Pressemeldinger)

Helse- og omsorgsdepartementet
            Utgiftskap.:    700-783 og 2711-2790
            Inntektskap.: 3710-3750, 5572 og 5631
            (Pressemeldinger)

Justis- og beredskapsdepartementet
            Utgiftskap.:    61, 400-491
            Inntektskap.: 3061, 3400-3490
            (Pressemeldinger)

Justis- og beredskapsdepartementet
            for budsjettåret 2014
            Svalbardbudsjettet
            (Pressemelding)          

Kommunal- og regionaldepartementet
            Utgiftskap.   : 500-587, 2412
            Inntektskap.: 3500-3587, 5312, 5615-5616
            (Pressemeldinger)

Kulturdepartementet
            Utgiftskap.:    300-339
            Inntektskap.: 3300-3339, 5568
            (Pressemeldinger)

Kunnskapsdepartementet
            Utgiftskap.:    200-288 og 2410
            Inntektskap.: 3200-3288, 5310 og 5617
            (Pressemeldinger)

Nærings- og handelsdepartementet
            Utgiftskap.:    900-960, 2421, 2426, 2429 og 2460
            Inntektskap.: 3900-3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5614, 5625, 5629,
                                 5650 og 5656
            (Pressemeldinger)       

Olje- og energidepartementet
            Utgiftskap.:    1800-1840, 2440, 2442 og 2490
            Inntektskap.: 4800-4840, 5440, 5490, 5582 og 5685
            (Pressemeldinger)

Samferdselsdepartementet
            Utgiftskap.:    1300-1380
            Inntektskap.: 4300-4380, 5611, 5618, 5619, 5622 og 5624
            (Pressemeldinger)

Utenriksdepartementet
            Utgiftskap.     : 100-172
            Inntektskap.: 3100
            (Pressemeldinger)

Fra statsråd 4. oktober 2013 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2013-2014)
for budsjettåret 2014
Statsbudsjettet
(Pressemeldinger)

Prop. 1 LS (2013-2014)
for budsjettåret 2014
Skatter, avgifter og toll 2014
(Pressemeldinger)

Meld. St. 1 (2013-2014)
Nasjonalbudsjettet 2014
(Pressemeldinger)

Prop. 1 S (2013-2014) – for budsjettåret 2014
(departementets fagproposisjon):

Finansdepartementet
            Utgiftskap.:    20-51 og 1600-1650
            Inntektskap.: 3021-3051, 4600-4638, 5341, 5580, 5605 og 5692-5693
            (Pressemeldinger)

Statsministerens kontor

Meld. St. 4 (2013-2014)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2012-2013

Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 9. oktober 2013:
Hans Majestet Kongens tale til det 158. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikes tilstand).

Arbeidsdepartementet
Prop. 198 L (2012-2013)
Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon hausten 2013)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 204 L (2012-2013)
Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet)

Kulturdepartementet
Prop. 205 L (2012-2013)
Endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen m.m.)