Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 ble lagt fram 14. oktober. Tilleggsproposisjon ble lagt fram 8. november 2013.

Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 ble lagt fram 8. november 2013.

Prop. 1 S Tillegg 1: Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014

Pressemelding


 

Statsbudsjettet for 2014 ble lagt fram av regjeringen Stoltenberg 14. oktober.

Budsjettdokument

Hovedpressemelding

Fylkesvis oversikt

Temapressemeldinger


For mer informasjon - kontakt pressevakt: 919 14 777