Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014
Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5618, 5619, 5622 og 5624

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget