Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjett for 2014 ble lagt frem mandag 14.oktober 2013. Tilleggsproposisjonen ble lagt frem 8. november 2013 og Revidert nasjonalbudsjett 14. mai 2014.

Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014

Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 ble lagt frem fredag 8.november.

Dokumenter:

 

 

Pressekonferanse

Finansdepartementet pressemeldinger:

 Faktaark:

 

Statsbudsjett for 2014 ble lagt frem mandag 14.oktober.

Dokumenter:
Nasjonalbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014
Skatter og avgifter 2014

Finansdepartementets fagproposisjon (budsjett for Finansdepartementet og etater under departementet)

Finanstale
Pressehefte

Pressekonferansen
Nett-TV
Lysark

Finansdepartementets pressemeldinger:

Faktaark: