Statsbudsjettet 2006

Statsbudsjett 2006 - Finansdepartementets samleside med omtale av Revidert nasjonalbudsjett 2006 og Statsbudsjett 2006

Pressemeldinger:

 

Pressemelding nr. 70/2005:

Finansminister Per-Kristian Foss: - Et budsjett for fortsatt velferd, vekst og verdiskaping

 

Pressemelding nr. 71/2005:

Statsbudsjettets hovedtall og nøkkeltall for norsk økonomi

 

Pressemelding nr. 72/2005:

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

 

Pressemelding nr. 73/2005:

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2006

 

Pressemelding nr. 74/2005:

Endringer i hjemme-PC-ordningen fra og med i dag

 

Pressemelding nr. 75/2005:

Etableringen av Statens pensjonsfond

 

Pressemelding nr. 76/2005:

Fiscal budget 2006 - Continued strong economic growth

 

Pressemelding nr. 77/2005:

The establishment of Government Pension Fund