Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2008

Regjeringen Stoltenberg II sitt forslag til statsbudsjett for 2008

På regjeringen.no sin samleside for Statsbudsjettet 2008 finner du en oversikt over viktige dokumenter og pressemeldinger fra alle departementene i tilknytning til Statsbudsjettet 2008.

Forslaget til statsbudsjett for 2008 ble lagt fram fredag 5. oktober kl. 10.00 av finansminister Kristin Halvorsen.

Finanstalen

Dokumenter:

St.prp. nr. 1 (2007-2008): Gul bok
Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2008

St.meld. nr. 1 (2007-2008)
Nasjonalbudsjettet
Tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2008

St.prp. nr. 1 (2007-2008)
Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Ot.prp. nr. 1 (2007-2008)
Skatte- og avgiftsopplegget 2008 - lovendringer

De enkelte departementenes budsjettdokumenter

Pressemeldinger:

- Et budsjett med klare rød-grønne prioriteringer
(Finansdepartementet)

Nøkkeltall i budsjettet for 2008
(Finansdepartementet)

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell
(Finansdepartementet)

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2008
(Finansdepartementet)

Pressemeldinger fra alle departementene

Lyd og bilde:

Nett-TV: Pressekonferanse om Statsbudsjettet 2008
(Finansdepartementet)

Nett-TV: Pressekonferanse om Statsbudsjettet 2008 – Samferdselsdepartementet
(Samferdselsdepartementet)