Statsbudsjettet 2008

Regjeringen Stoltenberg II sitt forslag til statsbudsjett for 2008

På regjeringen.no sin samleside for Statsbudsjettet 2008 finner du en oversikt over viktige dokumenter og pressemeldinger fra alle departementene i tilknytning til Statsbudsjettet 2008.

Forslaget til statsbudsjett for 2008 ble lagt fram fredag 5. oktober kl. 10.00 av finansminister Kristin Halvorsen.

Finanstalen

Dokumenter:

St.prp. nr. 1 (2007-2008): Gul bok
Den kongelige proposisjon om statsbudsjettet for budsjettåret 2008

St.meld. nr. 1 (2007-2008)
Nasjonalbudsjettet
Tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2008

St.prp. nr. 1 (2007-2008)
Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Ot.prp. nr. 1 (2007-2008)
Skatte- og avgiftsopplegget 2008 - lovendringer

De enkelte departementenes budsjettdokumenter

Pressemeldinger:

- Et budsjett med klare rød-grønne prioriteringer
(Finansdepartementet)

Nøkkeltall i budsjettet for 2008
(Finansdepartementet)

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell
(Finansdepartementet)

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2008
(Finansdepartementet)

Pressemeldinger fra alle departementene

Lyd og bilde:

Nett-TV: Pressekonferanse om Statsbudsjettet 2008
(Finansdepartementet)

Nett-TV: Pressekonferanse om Statsbudsjettet 2008 – Samferdselsdepartementet
(Samferdselsdepartementet)