Statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 ble lagt frem 5. oktober.

Revidert nasjonalbudsjett 2011

Revidert nasjonalbudsjett legges fram fredag 13. mai kl. 11.45. Pressekonferansen til finansministeren starter kl. 12.00.

Finanstalen  

 

Dokumenter:

Prop. 1 S (2010-2011): Gul bok

Meld. 1 (2010-2011): Nasjonalbudsjettet
Tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2011

Prop. 1 LS (2010-2011): Skatter og avgifter 2011

De enkelte departementenes budsjettdokumenter

 

Pressemeldinger:

Et budsjett for arbeid og velferd

Nøkkeltall i budsjettet for 2011

Statens inntekter og utgifter – en oversiktstabell

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2011

Tilpasning av skattereglene til pensjonsreformen

Endringer i e-momsen

Gavefradragsordningen utvides

Mer lønnsomt med lavere CO2-utslipp

Flere skatteoppgjør for personlige skatteytere

Endringer i eiendomsskatten

Nytt strategiråd for Statens pensjonsfond utland (SPU)

 
Pressehefte (utskriftsvennlig versjon av pressemeldingene)

Lysark fra finansministerens pressekonferanse