Statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 ble lagt frem 5. oktober.

Revidert nasjonalbudsjett 2011

Revidert nasjonalbudsjett legges fram fredag 13. mai kl. 11.45. Pressekonferansen til finansministeren starter kl. 12.00.

 

___________________________________________________

 

Statsbudsjettet 2011

Forslag til statsbudsjett for 2011 ble lagt frem tirsdag 5. oktober, kl. 10.00.

Statsbudsjettet 2011

Alle budsjettdokumentene er også tilgjengelig fra Finansdepartementets budsjettportal.

Finanstalen


Nett-TV:

Finansdepartementets pressekonferanse om Statsbudsjettet 2011 
 

Dokumenter:

Prop. 1 S (2010-2011): Gulbok

Meld. 1 (2010-2011): Nasjonalbudsjettet
Tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2011

Prop. 1 LS (2010-2011): Skatter og avgifter 2011

 

De enkelte departementenes budsjettdokumenter

____________________

 

Pressemeldinger:

Et budsjett for arbeid og velferd

Nøkkeltall i budsjettet for 2011

Statens inntekter og utgifter – en oversiktstabell

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2011

Tilpasning av skattereglene til pensjonsreformen

Endringer i e-momsen

Gavefradragsordningen utvides

Mer lønnsomt med lavere CO2-utslipp

Flere skatteoppgjør for personlige skatteytere

Endringer i eiendomsskatten

Nytt strategiråd for Statens pensjonsfond utland (SPU)

 
Pressehefte (utskriftsvennlig versjon av pressemeldingene)

Lysark fra finansministerens pressekonferanse 

Finansdepartementet har også laget egen bilkalkulator for å synliggjøre de nye innslagspunktene for CO2 i engangsavgiften. Klikk her for å bruke bilkalkulatoren.


 

Til toppen