Statsbudsjettet 2010

Statsbudsjettet 2010 ble lagt frem tirsdag 13.oktober 2009

Forslag til statsbudsjett for 2010 ble lagt frem tirsdag 13. oktober, kl. 10.00.

Finanstale


Nett-TV:

Finansdepartementets pressekonferanse om Statsbudsjettet 2010
 

Dokumenter:

Prop. 1 S (2009-2010): Gulbok

Meld. St. 1 (2009-2010): Nasjonalbudsjettet
Tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2010

Prop. 1 S (2009-2010): Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Prop. 1 L (2009-2010): Skatte- og avgiftsopplegget 2010 - lovendringer

De enkelte departementenes budsjettdokumenter

____________________

Lommebudsjettet 2010: Brosjyre med statsbudsjettets nøkkeltall og skatte- og avgiftssatser.

 ___________________

Pressemeldinger:

Et budsjett for arbeid, velferd og miljø

Nøkkeltall i budsjettet for 2010

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2010

Mer rettferdig formuesverdsetting av bolige

Regjeringen styrker kampen mot skatteunndragelser

Lavere avgift for miljøvennlige biler

Lav momssats og fullt fradrag for kultur og idrett

Finansdepartementet videreutvikler regnskapsføringen i staten

Oppgave- og dokumentasjonsplikten utvides


Pressehefte (utskriftsvennlig versjon av pressemeldingene)

Lysark fra finansministerens pressekonferanse