Historisk arkiv

Lavere avgift for miljøvennlige biler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I statsbudsjettet for 2010 foreslår Regjeringen å øke satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften. - Vi forsterker de økonomiske motivene for kjøp av biler med lave CO2-utslipp. Dette bidrar til at vi kan nå målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler på 120 g/km i 2012, sier finansminister Kristin Halvorsen.

I statsbudsjettet for 2010 foreslår Regjeringen å øke satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften.  - Vi forsterker de økonomiske motivene for kjøp av biler med lave CO2-utslipp. Dette bidrar til at vi kan nå målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler på 120 g/km i 2012, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Samtidig reduseres satsene i effektkomponenten slik at statens inntekter ikke endres. Forslaget til endringer i engangsavgiften innebærer for eksempel at en bil med CO2-utslipp på 100 g/km og effekt på 70 kW får en reell avgiftslettelse på om lag 7 150 kroner, mens en bil med CO2-utslipp på 200 g/km og effekt på 110 kW får en reell avgiftsskjerpelse på om lag 8 850 kroner.

Regjeringen har i tidligere budsjetter endret engangsavgiften i mer miljøvennlig retning. Fra 2007 ble CO2-utslipp innført som en av hovedkomponentene i avgiften. I 2009 ble det innført fradrag for biler med CO2-utslipp under 120 g/km, og det ble innført en ekstra høy sats for biler med CO2-utslipp over 250 g/km. Endringene i engangsavgiften har bidratt til at gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye personbiler har blitt redusert fra 177 g/km i 2006 til 152 g/km i perioden januar til august 2009. Regjeringens mål er at gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler skal være 120 g/km i 2012.

I budsjettet for 2010 legges det ytterligere vekt på CO2-komponenten i engangsavgiften. Dette gjøres ved å øke fradraget i avgiften for biler med CO2-utslipp under 120 g/km med 100 kroner per g/km reelt. De andre satsene i CO2-komponenten økes med 190 kroner per g/km reelt.

For å gjøre omleggingen provenynøytral, det vil si at staten samlet sett ikke får økte inntekter fra engangsavgiften, reduseres satsene på de to laveste trinnene i effektkomponenten med 58 prosent reelt på første trinn og 11 prosent reelt på andre trinn.

Tabellen under viser satsene for CO2-komponenten og effektkomponenten i 2009 og foreslåtte satser for 2010.

Tabell 1: Regjeringens forslag til satser for engangsavgiften i 2010 og gjeldende satser i 2009. Kroner per enhet.

CO2–utslipp (g/km)1
 

Første 120
 

121-140
 

141-180
 

181-250
 

Over 250
 

Gjeldende satser

-500

526,00

531,00

1 486,78

2 500,00

Forslag til satser

-609

725,00

731,00

1 704,00

2 735,00

   

 

 

 

 

Motorffekt (kw)

 

0-65

66-90

91-130

Over 130

Gjeldende satser

 

127,44

531,00

1 274,39

2 654,95

Forslag til satser

 

55,10

481,00

1 297,33

2 702,77

1) Fradraget som nå foreslås økt til 609 kroner per gram utslipp under 120 g/km, gis kun til kjøretøy med utslipp under 120 g/km.
Kilde: Finansdepartementet.


Endringene i engangsavgiften er en målrettet omlegging for å gi sterkere incentiver til å velge biler med lavere CO2-utslipp. Forslaget innebærer at lavutslippsbiler, det vil si biler med CO2-utslipp under 120 g/km, får et større fradrag i engangsavgift enn tidligere, mens CO2-komponenten i engangsavgiften øker for biler med utslipp over 120 g/km. Effektkomponenten i engangsavgiften reduseres for alle biler. Alle biler med CO2-utslipp over 153 g/km får en total avgiftsskjerpelse, uavhengig av motoreffekten.

Test vår bilkalkulator med de oppdaterte avgiftssatsene

 

Regjeringen foreslår også endringer i engangsavgiften for drosjer. Det foreslås at CO2-komponenten i engangsavgiften for drosjer blir den samme som andre biler, mot nå 40 prosent. De vil fortsatt få 60 prosent fradrag i vekt- og effektkomponenten.

For nærmere omtale, se Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.5.3.

 

Tabell 2: Nominell og reell* avgiftsendring fra 2009 til 2010 for de 20 mest solgte personbilene i januar-september 2009.

Merke

Variant                    

Effekt (kW)

Egenvekt (kg)

CO2-utslipp (g/km)

Nominell endring (kroner)

Reell endring (kroner)

Toyota

Avensis 2.0-126 D

93

1520

142

-97

-2 169

Honda

CR-V 2.2-140 D

103

1612

173

6 627

3 735

VW

Passat 2.0-110 D

81

1467

129

-2 460

-4 098

Toyota

U.Cruis 1.4-90 D 4WD

66

1240

130

-1 914

-3 015

VW

Golf 1.6-90 D

66

1239

118

-4 124

-5 111

Ford

Mondeo 2.0-116 D

85

1501

156

2 823

795

Hyundai

I20 1.2-77

57

970

124

-2 716

-3 496

Volvo

V70 2.0-136 D

100

1577

157

3 246

688

Ford

Kuga 2.0-136 D 4WD

100

1538

169

5 521

2 973

Peugeot

308 1.6-109 D SW

80

1495

134

-1 338

-3 091

Subaru

Forester 2.0-147 D 4

108

1550

170

5 943

3 164

Ford

Mondeo 2.0-116 D

85

1501

139

-576

-2 441

VW

Tiguan 2.0-140 D 4M

103

1604

199

12 128

8 687

Peugeot

3008 1.6-109 D

80

1425

137

-933

-2 523

Toyota

Avensis 1.8-147

108

1430

158

3 190

878

Toyota

Auris 1.4-90 D

66

1280

130

-1 860

-3 015

Audi

Q5 2.0-170 D Quattro

125

1770

179

8 837

4 878

Volvo

V50 1.6-109 D

80

1318

118

-4 715

-5 945

Nissan

Qashqai 1.5-106 D

78

1407

139

-485

-2 024

Toyota

Prius 1.5-77

57

1300

104

-5 115

-5 854

Kilder: Opplysningsrådet for veitrafikk og Finansdepartementet

 

Tabell 3: Nominell og reell* avgiftsendring fra 2006 til 2010 for noen utvalgte bilmodeller.

Merke

Variant

Slagvolum (cm3)

Effekt (kW)

Egenvekt (kg)

CO2-utslipp (g/km)

Nominell endring (kroner)

Reell endring (kroner)

Ford

Fiesta Econetic

1560

66

1041

90

-45 627

-52 151

Toyota

Prius (NY)

1798

73

1370

89

-42 042

-49 471

Volvo

V50

1560

80

1334

104

-36 015

-44 807

Toyota

Aygo

998

50

790

106

-22 774

-27 074

Toyota

Yaris

1364

66

1055

119

-22 605

-28 666

BMW

118D DPF

1995

100

1310

119

-43 307

-55 178

VW

Passat Blue Motion

1968

81

1468

129

-35 702

-47 554

Ford

Mondeo Econetic

1997

85

1507

139

-29 820

-42 579

Toyota

Corolla

1398

71

1270

159

6 250

-1 264

Opel

Astra

1796

103

1425

177

13 381

1 487

Volvo

XC90

2400

136

2069

224

73 248

43 928

BMW

7-serie

2979

240

1860

232

142 668

95 504

Porsche

Cayenne

4806

368

2355

358

460 192

370 774

Ford USA

Mustang

4013

157

1540

0

137 101

100 363

Kilde: Finansdepartementet

* Nominelt betyr at det ikke tas hensyn til prisstigning. Reelt betyr at det tas hensyn til prisstigning, og satsene er omregnet til samme år. Eksempel: For hele perioden (2006-2010) er 2006-satsene prisjustert til 2010-nivå.