Statsbudsjettet 2012

Statsbudsjettet for 2012 ble lagt fram torsdag 6. oktober 2011 kl. 10.00.

 
Statsbudsjettet 2012 
 
Alle budsjettdokumentene, stikkordsliste over et utvalg av sentrale temaer i budsjettforslaget, budsjettet fordelt fylkesvis, pressemeldinger, tallene bak figurene og egen bilkalkulator.
 
 
 ________________________________________________________________
 
 

Nett-TV - direktesending fra finansministerens presentasjon av budsjettet (starter kl. 12.30)
 

Dokumenter

Meld. St. 1: Nasjonalbudsjettet 2012 
Prop. 1 S: Statsbudsjettet 2012 
Prop. 1 LS Skatter og avgifter 2012

 

Pressemeldinger

 

Utskriftsvennlige versjoner:


 

Tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2012

Samleside for Kapittel 1 til Kapittel 6

 

English

Press relase: Steady course in a volatile environment 
Summary of Chapter 1 of the bill and draft resolution on taxes 2012

Til toppen