Historisk arkiv

Liten betydning for matpriser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringen foreslår å øke merverdiavgiftssatsen på næringsmidler fra 14 prosent til 15 prosent. Samtidig foreslås det å fjerne avgiftene i matforvaltningen. Samlet vil dette trolig få liten betydning for matprisene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Regjeringen foreslår å øke merverdiavgiftssatsen på næringsmidler fra 14 prosent til 15 prosent. Samtidig foreslås det å fjerne avgiftene i matforvaltningen. Samlet vil dette trolig få liten betydning for matprisene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Dersom hele endringen i merverdiavgiften veltes over i økte forbrukerpriser øker matprisene med 0,88 prosent. Det er imidlertid lite trolig at hele avgiftsøkningen veltes over på forbrukerne. Priseffekten forventes derfor å bli liten. Forslaget vil gi økte inntekter på 1,3 milliarder kroner årlig.

Innenfor skatte- og avgiftsopplegget for 2012 foreslår Regjeringen også å avvikle avgiftene i matforvaltningen i budsjettet for 2012. Avviklingen gir et årlig tap i statens inntekter på 630 millioner kroner. Avgiftene i matforvaltningen bidrar til å finansiere Mattilsynets tilsyns- og kontrolloppgaver. Regjeringens forslag innebærer at finansieringen gjennom egne avgifter avvikles og Mattilsynets tilsyns og kontrolloppgavene finansieres over det ordinære statsbudsjettet. Avviklingen av avgiftene vil redusere kostnadene for norsk næringsmiddelindustri, noe som kan bidra til å dempe en eventuell prisøkning som følge av økning i merverdiavgiften.

Samlet sett forventes det derfor at endringene i budsjettforslaget vil få liten betydning for matvareprisene.