Prop. 1 LS (2011–2012)

Skatter, avgifter og toll 2012

For budsjettåret 2012 — Skatter, avgifter og toll 2012

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget