Historisk arkiv

Høring – avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I Prop. 1 LS (2011-2012) er det foreslått en regel om at tap på fordring mellom nærstående selskaper avskjæres. I høringsnotatet foreslås det å regulere hva som menes med nærstående selskaper, og hvilke fordringer som skal omfattes av avskjæringsregelen i skattelovforskriften.

Finansdepartementet har i dag sendt ut et høringsnotat med forslag til en ny § 6-2-2 i Finansdepartementets skattelovforskrift. I Prop. 1 LS (2011-2012) er det foreslått en regel om at tap på fordring mellom nærstående selskaper avskjæres. I høringsnotatet foreslås det å regulere hva som menes med nærstående selskaper, og hvilke fordringer som skal omfattes av avskjæringsregelen i skattelovforskriften.

Les høringsnotatet her