Historisk arkiv

Omregistreringsavgiften reduseres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår en vesentlig reduksjon i omregistreringsavgiften for typiske næringskjøretøy (tilhengere, varebiler og lastebiler), samt en mindre reduksjon for andre kjøretøy. Samlet er dette en avgiftslettelse på om lag 185 millioner kroner i 2012.

Regjeringen foreslår en vesentlig reduksjon i omregistreringsavgiften for typiske næringskjøretøy (tilhengere, varebiler og lastebiler), samt en mindre reduksjon for andre kjøretøy. Samlet er dette en avgiftslettelse på om lag 185 millioner kroner i 2012.

Omregistreringsavgiften har flere uheldige virkninger. Satsene i omregistreringsavgiften er høye, spesielt for typiske næringskjøretøy. De høye avgiftssatsene bidrar blant annet til at brukte lastebiler blir omsatt utenfor Norge. Avgiften gir også importerte bruktbiler en konkurransefordel sammenlignet med tilsvarende bruktbil som omregistreres innenlands.

Regjeringen foreslår at avgiftssatsene for typiske næringskjøretøy reduseres med 20 prosent i gjennomsnitt, noe som vil redusere inntektene til staten med nesten 100 millioner kroner årlig. Det foreslås at avgiftssatsene for tilhengere reduseres med 44 prosent reelt, mens avgiftssatsene for lastebiler, varebiler reduseres med 17 prosent reelt.

I tillegg foreslås det en reell reduksjon på 5 prosent i de andre avgiftssatsene. Dette gjelder hovedsakelig personbiler, motorsykler og mopeder. Samlet sett anslås reduksjonene i omregistreringsavgiften redusere statens inntekter med om lag 185 millioner kroner bokført og påløpt i 2012.