Historisk arkiv

Utelukkelsesmekanisme i gavefradragsordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår at det innføres en hjemmel i skatteloven § 6-50 for at Finansdepartementet kan utelukke organisasjoner fra gavefradragsordningen.

Regjeringen foreslår at det innføres en hjemmel i skatteloven § 6-50 for at Finansdepartementet kan utelukke organisasjoner fra gavefradragsordningen
- Det er ikke ønskelig at gavefradragsordningen tilgodeser organisasjoner som aktivt støtter eller medvirker til handlinger som kan være i strid med folkeretten, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Etter skatteloven § 6-50 gis skattyter fradrag ved inntektsfastsettelsen for pengegaver til frivillige organisasjoner som oppfyller nærmere lovbestemte vilkår. Regjeringen foreslår derfor å innføre en hjemmel i skatteloven § 6-50 for at Finansdepartementet kan utelukke frivillige organisasjoner som aktivt støtter eller medvirker til handlinger i strid med folkeretten fra gavefradragsordningen.

Norge har forpliktelser i form av klare anmodninger eller forutsetninger som er kommet til uttrykk fra FNs sikkerhetsråd, som ledd i hovedansvaret for opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet i henhold til FN-pakten. Kriteriene for utelukkelse kan knyttes opp mot bestemte krav som oppstilles i resolusjoner gitt av FNs sikkerhetsråd. Disse danner grunnlag for en objektiv vurdering av etterprøvbare forhold som kan føre til utelukkelse.