Revidert budsjett 2012

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Det reviderte budsjettet for 2012 ble lagt frem tirsdag 15. mai kl. Alle budsjettdokumentene vil værwe tilgjengelig her.

   


Tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2012