Historisk arkiv

Nytt strategiråd for Statens pensjonsfond utland (SPU)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

– Det er viktig at det er åpenhet om forvaltningen av våre felles sparepenger, og at det er debatt om fondets langsiktige investeringsstrategi. Det nye strategirådets mandat er utformet med dette som formål, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

– Det er viktig at det er åpenhet om forvaltningen av våre felles sparepenger, og at det er debatt om fondets langsiktige investeringsstrategi. Det nye strategirådets mandat er utformet med dette som formål, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

I Nasjonalbudsjettet 2011 går det fram at Finansdepartementet har opprettet et nytt strategiråd bestående av fire eksterne medlemmer. Rådet har fått i oppdrag å skrive en rapport om den langsiktige strategien for investeringene i SPU, og presentere denne senest 1. desember 2010.

Professor emeritus i finans, Elroy Dimson (London Business School) skal lede strategirådets arbeid i 2010. Øvrige medlemmer er porteføljeforvalter Antti Ilmanen (Brevan Howard), senioranalytiker Øystein Stephansen (DnB NOR) og professor i finans og rektor Eva Liljeblom (Hanken Svenska Handelshögskolan).

Rådets mandat og en nærmere beskrivelse av rådets medlemmer er tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider.

Finansdepartementet legger opp til at slike eksterne rapporter skal produseres jevnlig i tiden framover, men at både strategirådets sammensetning og mandat skal kunne variere fra gang til gang.

– Uavhengige og kritiske gjennomganger slik det nå legges opp til vil gi nyttige faglige innspill, samtidig som det vil bidra til mer åpenhet og diskusjon om viktige spørsmål knyttet til den langsiktige investeringsstrategien for fondet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

------------------------

Mandat for strategirådet
Medlemmer av Strategirådet