Prop. 1 S (2010-2011) Gul bok

Statsbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2011 — Statsbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget