Prop. 1 S (2010-2011)

For budsjettåret 2011 — Statsbudsjettet (Gul bok)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget