Revidert budsjett 2011

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram fredag 13. mai. Pressekonferansen til finansministeren starter kl. 12.00.

Pressemeldinger:

Dokumenter:

Mer om tall:

  • Tallene bak figurene i Meld. St. 2 (201-2011)