Prop. 1 LS (2010–2011)

Skatter og avgifter 2011

For budsjettåret 2011 — Skatter og avgifter 2011

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget