Prop. 1 LS (2010–2011)

Skatter og avgifter 2011

FOR BUDSJETTÅRET 2011 — Skatter og avgifter 2011

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget