Meld. St. 1 (2010–2011)

Nasjonalbudsjettet 2011

Nasjonalbudsjettet 2011

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget