Meld. St. 1 (2010–2011)

Nasjonalbudsjettet 2011

Nasjonalbudsjettet 2011

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no