Statsbudsjettet 2008

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Budsjettdokumenter:

 

Pressemeldinger:

 Lyd og bilde:

Finansdepartementet har en egen budsjettportal med alle dokumentene.