St.meld. nr. 2 (2007-2008)

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no