Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 2 (2007-2008)

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Revidert nasjonalbudsjett 2008

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget