Tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2008

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Revidert nasjonalbudsjett 2008, både i Excel- og Html-format. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett. For å kunne åpne formatet i xls må man ha installert programmet Excel.

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene

Excel-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene' Html-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene'
 

Kapittel 3. Den økonomiske politikken

Excel-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken' Html-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken'