Tallene bak figurene i Statsbudsjettet 2008

Finansdepartementet presenterer tallene bak figurene i Statsbudsjettet 2008, både i Excel- og Html-format. Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i stortingsmeldingen om statsbudsjett. For å kunne åpne formatet i xls må man ha installert programmet Excel.

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene

Excel-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene' Html-versjon av 'kap 2. De økonomiske utsiktene'
 

Kapittel 3. Den økonomiske politikken

Excel-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken' Html-versjon av 'kap 3. Den økonomiske politikken'
 

Kapittel 5. Forvaltningen av Statens pensjonsfond

Excel-versjon av 'kap 5. Forvaltningen av Statens pensjonsfond' Html-versjon av 'kap 5. Forvaltningen av Statens pensjonsfond'
 

Kapittel 6. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser

Excel-versjon av 'kap 6. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser' Html-versjon av 'kap 6. Tiltak for å bedre bruken av samfunnets ressurser'
 

Kapittel 7. Norges strategi for bærekraftig utvikling

Excel-versjon av 'kap 7. Norges strategi for bærekraftig utvikling' Html-versjon av 'kap 7. Norges strategi for bærekraftig utvikling'