Revidert budsjett 2014

Revidert nasjonalbudsjett vil bli lagt frem onsdag 14. mai kl. 10.45. Pressekonferansen til Finansministeren vil bli holdt i Plenumssalen kl. 11.00.

Revidert nasjonalbudsjett for 2014 ble lagt frem onsdag 14.mai.

Dokumenter:
Revidert nasjonalbudsjett 2014
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014
Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga

Pressehefte

Pressekonferansen
Nett-TV
Lysark

Finansdepartementets pressemeldinger:

Faktaark: