Prop. 1 S (2013–2014)

For budsjettåret 2014 under Finansdepartementet Utgiftskapittel: 20–51 og 1600–1650 Inntektskapittel: 3021–3051, 4600–4638, 5341, 5580, 5605 og 5692–5693

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget