Prop. 1 LS (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Skatter, avgifter og toll 2014

Skatter, avgifter og toll 2014

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget