Proposisjoner til Stortinget

Prop. 1 LS (2013–2014)

Skatter, avgifter og toll 2014

Skatter, avgifter og toll 2014

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget