Prop. 1 LS (2013–2014)

Skatter, avgifter og toll 2014

Skatter, avgifter og toll 2014

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget