Historisk arkiv

Bilavgiftene reduseres og miljøprofilen styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen fortsetter omleggingen av bilavgiftene. For 2014 foreslår Regjeringen å legge enda sterkere vekt på bilens miljøegenskaper og mindre på motoreffekt.

- Regjeringen har fra 2007 gjort store endringer i engangsavgiften for å bidra til valg av mer miljøvennlige biler. Politikken har virket. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler er redusert med rundt 30 prosent fra 2006 til de ni første månedene av 2013. Nå forsterker vi denne politikken ytterligere, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Konkret foreslår Regjeringen å nedjustere innslagspunktene i CO2-komponenten og samtidig øke satsene i CO2-komponenten for biler med CO2-utslipp over 160 g/km. I tillegg foreslås det å øke satsen for NOX-utslipp. Inntektene fra engangsavgiften holdes om lag uendret ved at avgiften på motoreffekt blir redusert

- Bilavgiftene vil være redusert med over 800 millioner kroner siden 2011, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften med om lag 250 millioner kroner. Satsene i omregistreringsavgiften foreslås redusert med i gjennomsnitt 12,5 prosent reelt fra 2013 til 2014. Det gis størst lettelser i satsene for typiske næringskjøretøy og tilhengere.

Omregistreringsavgiften for tyngre kjøretøy (totalvekt på 7 500 kg eller mer) blir fjernet helt. Samtidig økes satsene i miljødelen av vektårsavgiften med 25 prosent, slik at endringen blir provenynøytral. Samtidig som de uheldige virkningene av omregistreringsavgiften forsvinner for tyngre kjøretøy, blir den økonomiske motivasjon til å velge mer miljøvennlige kjøretøy forsterket.