Statsbudsjettet 2014 for Fiskeri- og kystdepartementet

H-Frp-regeringens endringer til statsbudsjettet for 2014

 

Hoveddokumenter:

Prop. 1 S Tillegg 1: Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014

Prop.1 LS Tillegg 1: Endring av Prop. 1LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014

Pressemeldinger - Fiskeri- og kystdepartementet: 

 

 

Fiskeri- og kystdepartementet - pressemeldinger om Statsbudsjettet 2014

 

 

Til toppen