Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2014

Regjeringen la frem forslaget til statsbudsjett for 2014 mandag 14. oktober 2013, kl. 10.00. Her finner du Kulturdepartementets budsjettdokumenter og pressemeldinger om hovedprioriteringene for departementets fagområder.

Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 ble lagt frem
8. november kl. 10.00.

 

Dokumenter

Pressemeldinger fra Kulturdepartementet

 

 

(Gjerholm Design)

 

Regjeringen la frem forslaget til statsbudsjett for 2014 mandag 14. oktober 2013, kl. 10.00. Her finner du Kulturdepartementets budsjettdokumenter og pressemeldinger om hovedprioriteringene for departementets fagområder.

Budsjettdokumenter
Prop. 1 S (Gul bok) FIN  
Meld. St. 1 Nasjonalbudsjettet - FIN  
Prop. 1 S KUD 

Pressemeldinger fra Kulturdepartementet
Innfrir Kulturløftet: 1 prosent av statsbudsjettet i 2014 
I mål med momskompensasjon for frivillige organisasjonar    
5 millionar for å få fleire unge med 
Kulturfondet aukar med over 50 millionar 
Auke på 97 millionar kroner til scenekunst 
Auka tilskot til visuell kunst 
Satsing på musea 
Auke til nasjonale kulturbygg 
Fleire og betre stipend for kunstnarar 
Statsstipend til Erling Borgen og Karoline Frogner 
Musikkfeltet aukar med over 64 millionar 
Brei satsing på forsking 
Auka mediestøtte og ny støtteordning 
Tilskot til filmformidling og regionale filmtiltak for born og unge 
Løftet om dobling av støtta til dataspel overoppfylt 
Tippenøkkelen vert endra - meir til idretten