Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Starter satsingen på folkebibliotekene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Folkebibliotekene våre har potensial til å vokse som arenaer for offentlig samtale og debatt, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Folkebibliotek er den mest brukte kulturarenaen og den mest suksessfulle integreringsarenaen vi har. De er med på å styrke demokratiet og ytringsfriheten ved å sikre kunnskap og informasjon til alle. Vi ønsker også å styrke dem ytterligere, sier Widvey.

Regjeringen foreslår å bevilge 12,1 millioner kroner til å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Dette gjør bibliotekene bedre i stand til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven, som trer i kraft 1.1.2014.

Samlet bevilgning til utvikling av folkebibliotekene er på 27,6 millioner kroner.

 

Midlene disponeres av Nasjonalbiblioteket og lyses ut som prosjekt- og utviklingsmidler.